Blue Flower

                                                     

                                               

                                                                                                                           Antonio Rajić, 3.c

 

 

 

VISIBABA

 

Uz potok na livadi

Na mekanoj travi

Spustila je glavicu bijela

Visibaba mala.

Listovi su joj dugoljasti

Svijetlozelene boje

Sitna je i nježna

Visibaba mala.                                                                   Mauro Bajrić 2.a

 

 

                                                          1.c

Rafael Semijalac, 2.a

 

VISIBABA

 

Pokraj stabla narasla

visibaba,

Pogled je lijep.

Smiješi se kad je sama,

Baš je ona divan cvijet.

 

Evo nam proljeća,

Govori ona

 

Na sva zvona!

 

Jakov Gluić 2. a

 

 

Proljeće

 

Proljeće nam stiže, a cvijeće  već miriše.

Jaglac, šafrani i proljetnice drage

pjevati proljetne pjesme su stale.

Uskrs nam stiže, a djeca čekaju darove sve bliže.

Miris proljetnice, Uskrs i pjesme jednim nazivom

nazivamo proljeće.

 

Lucija Knežević,2.d

 

 

Paola Delić, 1.a

 

         

                              Lorena Golomeić, 1.a                                       Nika Kovač, 1.c                                              Nika Mlinarić, 1.a