Ispis
Hitova: 333

 

          

    Ana Novak, 3.b                                        Ena Kalem, 3.b                                  Larisa Pokos, 3.b

 

 

Rečenice o ljubavi

 

Ljubav je za mene mama.

Ljubav je srce.

Ljubav je prijatelj.

Josip Bakarić, 1. d

 

                            David Brajković, 1.d

 

 

Ivan Iveljić, 2.b

 

Ljubav su roditelji.

Ljubav  je učiteljica.

Ljubav je priroda.

Katja Prša, 1.d

Ljubav je prijatelj.

Ljubav su roditelji.

Ljubav je obitelj.

Luka Radoš, 1. d

 

Jana Paradi i Lovre Pavić, 1.d

 

 

 

Marko Miklečić, 1.a 

 

 

Ljubav je kad  nekom  daš  cvijet.

Ljubav je zagrljaj.

Ljubav je pjesma.

Ljubav je obitelj.

 

Antonija Vrca, 1. d

 

Ljubav je simpatija.

Ljubav su roditelji.

Ljubav je domovina.

Ljubav je more.

Ljubav je ljubav.

Ante, 1.d 

 

 

 

                            Nikša Sambrailo, 1.d

 

 

 

      

 

 

                      Petra Ivković, 1.a

 

 

Likovna grupa, 3. i 4. razredi

Ljubav

 

Ljubav su mora,

Ljubav su neba,

Ljubav je sve što ljudima treba.

 

Ljubav je potok što teče iz raja,

A poljubac je putić što dva srca spaja.

 

 

Sanin Gllareva, 2.c

 

Likovna grupa, 3. i 4. razredi

 

 

Vanessa Pavešić, 1.d

 

 

              

Likovna grupa, 3. i 4. razredi